Tematy szkoleń: managerskie | sprzedażowe | efektywność osobista

Zarządzanie i organizacja

 • Zarządzanie projektami (1-3 dni)
 • Zarządzanie zmianami (1-2 dni)
 • Budowa i zarządzanie zespołem pracowników (2 dni)
 • Motywowanie i wywieranie wpływu na pracowników (1-2 dni)
 • Zarządzanie czasem własnym oraz pracowników (1 dzień)
 • Metody i techniki zarządzania (2 dni)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie (2 dni)

Kompetencje pracowników

 • Sztuka podejmowania decyzji kierowniczych (1-2 dni)
 • Lider biznesowy – kształtowanie umiejętności kierowniczych (2 dni)
 • Komunikacja i sztuka budowania relacji w biznesie (2 dni)
 • Efektywne szkolenia pracowników (1-2 dni)
 • Ocenianie pracowników i udzielania informacji zwrotnych (1-2 dni)
 • Zarządzanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • w przedsiębiorstwie i zespole (1-2 dni)
 • Prezentacje i wystąpienia biznesowe (1-2 dni)
 • Budowanie kreatywności w pracach zespołu (1-2 dni)

Obsługa klienta i sprzedaż

 • Techniki sprzedaży czyli zwiększanie efektywności sprzedawcy (1-3 dni)
 • Negocjacje handlowe (1-2 dzień)
 • Profesjonalna obsługa klienta (1-2 dni)

Rezerwacja szkoleń. +48 61 848 66 34 | +48 61 830 14 34 | centrum@wielspin.pl

Korzyści dla uczestnika:

Każdy uczestnik nabędzie kluczową wiedzę i/lub umiejętności w zakresie:
Aktualnych wyzwań rynkowych i ich znaczenia dla funkcjonowania.
Zasad, metod efektywnej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa miedzy zespołami oraz pojedynczymi pracownikami.
Roli i znaczenia umiejętności kadry kierowniczej i innych pracowników niezbędnych we współczesnych przedsiębiorstwach.
Sposobów motywowania oraz podnoszenia poziomu zaangażowania własnego oraz innych w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla organizacji:

Wzrost świadomości wśród pracowników znaczenia dobrej komunikacji i atmosfery w firmie
Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie dobrego komunikowania się w przedsiębiorstwie
Podniesienie wiedzy kadry pracowniczej oraz pozostałych pracowników w zakresie kompetencji niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania organizacji.